Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2013

Nie ma we mnie nic oryginalnego. Jestem zbiorowym dziełem wszystkich, których w życiu poznałam.
— Chuck Palahniuk "Rant"
Reposted fromcaramelsanddebris caramelsanddebris viaeXYZ eXYZ
7290 bc5d
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viaeXYZ eXYZ

SAMOTNOŚĆ

nikogo

o nią nie wiń

ona przyszła

od środka

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzapominanie zapominanie viaeXYZ eXYZ
0433 053a
Reposted fromscorpix scorpix viaeXYZ eXYZ
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości

— Marek Hłasko
Reposted fromkikikinga kikikinga viaeXYZ eXYZ
6275 6355
Reposted frommyloveworld1 myloveworld1 viadeceived deceived
I’m always in search of beauty. This I know for sure. Beauty is something that attracts me completely all of the time and pushes me far in search of something.
— Paolo Roversi
"Your naked body should only belong to those who fall in love with your naked soul."
— Charlie Chaplin in a letter to his daughter, Geraldine
Reposted frommyname myname viaartlover artlover

October 17 2013

8662 4f7d
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamizuka mizuka
Rzeczownik "seks" zawiera w sobie obietnicę lub przestrogę na przyszłość, która brzmi: eks.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromlubiedzis lubiedzis
Książek nie czyta się po to, aby je pamiętać. Książki czyta się po to, aby je zapominać, zapomina się je zaś po to, by móc znów je czytać. Biblioteka jest zbiorem snów zapomnianych, ale utrwalonych, jest szansą nieustannego powrotu, a każdy powrót może tu na powrót stać się pierwszym przyjściem.  
— Jerzy Plich
Reposted frompesy pesy
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromstylte stylte viaiblameyou iblameyou
4712 653d 500
1716 f249 500
Reposted fromanananana anananana viachybakpisz chybakpisz
Oto już jesień i pora umierać.
— William Shakespeare
Reposted fromyoungblood youngblood viachybakpisz chybakpisz
“a bad trip? this whole country, this whole world is on a bad trip, friend, but they’ll arrest you for swallowing a tablet.”
— Charles Bukowski
Reposted fromkatt katt viamelanchujnia melanchujnia
0522 e531

madame-elegante:

Wojaczek

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viamelanchujnia melanchujnia

October 16 2013

Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Sachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromurszulka urszulka viatypromantykaq typromantykaq
Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Dziś"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl